آرشیو پروژه های اجرایی

آرشیو پروژه های اجرایی

مسکونی منتظر قائم
کارفرما:آقای منتظر قائم
موقعیت: خیابان کاشانی

پروژه  تجاری نیاز
کارفرما : آقای دشتی
موقعیت: خیابان کاشانی

تجاری اداری اکسین
کارفرما: بهنام چاووش
موقعیت: بلوار دانشگاه جنب بوستان پهلوان

مسکونی سهیلی
کارفرما:آقای دکتر سهیلی
موقعیت: شهرک اساتید

پروژه  مسکونی
کارفرما : آقای نجفی پور
موقعیت: بلوار جوان

تجاری -قنادی قصر
کارفرما: آقای عسکری
موقعیت: یزد-آزادشهر-خیابان موسی ابن جعفر

آپارتمان مسکونی
کارفرما:آقای عشقان ملک
موقعیت:یزد-بلوارجمهوری

پروژه  مسکونی
کارفرما : آقای مجاهد
موقعیت: یزد-صفاییه-کوچه جام جم

مسکونی دکتر سعادتی
کارفرما: دکتر سعادتی
موقعیت: یزد-خیابان کاشانی

پروژه مسکونی
کارفرما:آقای رامین بیاتی
موقعیت:یزد-بلوارجوان

پروژه  تجاری حافظی
کارفرما : آقای حافظی
موقعیت: یزد-میدان مدرسی

هتل کریاس پالاس
کارفرما:شرکت پرتو تجارت
موقعیت: یزد-میبد

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید