براکت

براکت

براکت (کله اسبی) به دوصورت هندسی و طرح دار طراحی تولید میشود.
براکت ها به عنوان سرستون تخت ،کله اسبی میان قوس و تزیینات در نماهای کلاسیک استفاده میشوند.

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید